עו"ד דין איתן סגל: האם עד המדינה זכאי לשמור על חיסונו לאחר עדותו?

פסק דין זה עוסק בערעור על החלטה שנויה במחלוקת, החלטה לפיה בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר לפרסום את שמו של עד המדינה ד.ד, למרות שצו איסור הפרסום על המתלוננות כנגדו עדיין נותר על כנו.

מהי העתירה שהוגשה על ידי עו"ד איתן סגל?

הסכם עד המדינה נחתם בשנת 2007 עם המערער, שהתחייב להעיד כנגד השותפים לביצוע העבירה, בתמורה להסכם עד המדינה, ההסכם עליו כאמור הוטל צו איסור הפרסום עד אשר הוסר. עד המדינה, שמיוצג על ידי עו"ד איתן סגל, ביצע את חלקו בהסכם והוביל להרשעתם של מבצעי העבירה העיקריים, כשבתחילת ההליך כל הפרטים המזהים של העד נשארו חסויים לרבות שמו, כתובתו ותמונתו. עם זאת, כפי שהתברר בהמשך, בית המשפט המחוזי בתל אביב איפשר את חשיפתו של עד המדינה בהתאם לבקשה שהוגשה אליו להסרת צו איסור הפרסום בפרטים נקודתיים הקשורים לעד, מה שהוביל להגשת העתירה של עו"ד איתן סגל לבית המשפט העליון לערעורים פליליים. הבעיה גדולה עוד יותר מאחר שמשטרת ישראל התחייבה במסגרת ההסכם בין המדינה לבין העד, שתפעל ככל שביכולתה על מנת להחליף את זהותו במשרד הפנים, כך שאף אדם לא יוכל להתחקות על עקבותיו ואף התחייבה למחוק את שמו מכל מסמך עתידי שאמור לצאת הקשור אליו.

טענות המתלוננות מול טענות עו"ד איתן סגל בשם עד המדינה

אז אם הוטל צו איסור פרסום כל כך גורף על שמו של המעורב בפרשה, כיצד זה הגיע למצב בו בית המשפט אישר את הבקשה לחשוף את שמו ופרטים נוספים של עד המדינה? עו"ד איתן סגל מנסה לברר את הסוגיה הזו בדיוק. לפי העותרות כנגד עד המדינה, הבקשה הוגשה מאחר שלטענתן הוא היה מעורב בעצמו בפרשייה, ושמו כבר ידוע לכל השותפים למקרה, למשפחותיהם וכמעט לכל מי שמעורב בסיפור, מה עוד שצו איסור הפרסום לטענתן היה במקור על מנת לאפשר לו עדות חופשית במהלכה לא יקבל איומים כנגדו ולא ייאלץ להסתתר, וכיום העדות הזו נסתיימה. עם זאת, עו"ד איתן סגל טוען לזכותו של מרשו שמדובר בתיק פלילי אשר התנהל בדלתיים סגורות, ולכן כל מי שלוקח בו חלק, בין אם מדובר בעד המדינה ובין אם מדובר במתלוננות, זכאי לקבל חיסיון גורף, על מנת שלא יידעו שהם מעורבים בפרשה. כמו כן טען עו"ד איתן סגל, כי אי קיום צו איסור הפרסום יוביל מחד לפגיעה בבטחון העד, טענה שהועלתה גם על ידי משטרת ישראל, ומאידך יוביל לחוסר אמון מצד עדי מדינה עתידיים, מאחר ואלה לא ירצו לשתף פעולה עם המדינה אם יידעו שלאחר שנתנו את עדותם, חיסיונם נפגע ופרטיהם יהיו ידועים לכל.